Image 1 title

type your text for first image here

Image 2 title

type your text for second image here

Image 3 title

type your text for third image here

Image 4 title

type your text for 4th image here

Strona główna NASZE USŁUGI Przydomowe oczyszczalnie ścieków

K O N T A K T

H A R R Y

Firma usługowo-handlowa

ul. Wiejska 41, 47-364 Dobra

tel. 606 928 397

kontakt@harryinstalacje.pl

sduda@harryinstalacje.pl

www.harryinstalacje.pl

Statystyka strony

Odsłon : 77261

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
PDF Drukuj Email

  Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków to jedno z rozwiązań z zakresu oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych.
Oczyszczanie ścieków składa się z kilku procesów, które usuwają lub neutralizują ogromną cześć substancji szkodliwych i uśmiercają organizmy chorobotwórcze występujące w ściekach.
  Pierwszy z nich usuwa zanieczyszczenia występujące w postaci cząstek stałych. Ten pierwszy stopień oczyszczania to filtrowanie lub przetrzymanie ścieków w zbiorniku tak, aby cząstki stałe mogły opaść na dno. Przy dostępie tlenu w ściekach rozwijają się pożyteczne bakterie, które rozkładają substancje zawarte w ściekach.
  Dalsze oczyszczanie zależy od rodzaju dopływających ścieków. Zwykle jest to połączony proces filtracji z oczyszczaniem biologicznym. Takie oczyszczanie jest wystarczające, gdy mamy do czynienia ze ściekami pochodzącymi tylko z gospodarstwa domowego. W większych oczyszczalniach ścieki mogą być poddawane procesowi oczyszczania chemicznego.

  W przydomowej oczyszczalni ścieków  oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych zachodzi w dwóch następujących po sobie etapach: podczyszczanie i doczyszczanie.

  Podczyszczanie następuje w  osadniku gnilnym. W osadniku tym ścieki zostają wstępnie oczyszczone. Cząstki unoszące się w ściekach opadają na dno i tworzą osad. Osad ten ulega powolnemu procesowi fermentacji, w czasie której cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika. Na powierzchni ścieków w osadniku gnilnym tworzy się tzw. kożuch (utworzony z zanieczyszczeń lżejszych od wody - najczęściej tłuszczów), czyli piana powstająca przy procesie fermentacji ( w warunkach beztlenowych) różnych substancji zawartych w ściekach. Aby proces ten był skuteczny musi trwać co najmniej 3 dni - dlatego należy dobrać zbiornik o właściwej pojemności, w zależności od ilości podczyszczanych ścieków. 
  Doczyszczanie może nastąpić w różnych zbiornikach, instalacjach. Najważniejsze by stworzyć właściwe warunki do tlenowego doczyszczania ścieków wypływających z osadnika gnilnego.
  Decydujące znaczenie ma rodzaj gleby, w kwestii czy gleba może zostać wykorzystana jako drugi element oczyszczania ścieków - doczyszczanie tlenowe, co ma miejsce w oczyszczalniach głównie drenażowych, bądź wykorzystana jako odbiornik ścieków oczyszczonych.

  Do tego celu nadają się tylko gleby przepuszczalne (głównie piaski i grunty mieszane, w których dominują gleby piaszczyste). Grunty o takiej charakterystyce zapewniają odpowiednio długi przepływ, niezbędny w procesie oczyszczania ścieków. W przypadku gleb bardzo dobrze przepuszczalnych gdzie ścieki nie zdążą się oczyścić, jako rozwiązanie można zastosować dodatkową, wspomagającą warstwę filtracyjną. W przypadku gruntu bardzo dobrze przepuszczalnego i nieprzepuszczalnego można zastosować filtr piaskowy, czyli usunąć grunt rodzimy i w powstałym wykopie zbudować filtr piaskowy.